< back in time
> forward in time
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Besluitvorming 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mijlpalen
Mijlpaal
02-05-1996

Staatssecretaris van Defensie tekent een intentieverklaring voor deelname aan conceptontwerpfase JSF-programma

 
Mijlpaal
02-05-1997

• Kabinet besluit deel te nemen aan conceptontwerpfase JSF-programma.

Mijlpaal
07-08-1997

Kabinetsbesluit om 150 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor Nederlandse luchtvaartindustrie om deelname aan JSF-programma voor te bereiden.

   
Mijlpaal
07-03-1999

Kabinet informeert Tweede Kamer dat het nadenkt over vervanging van de F-16. Dit is de start van het Defensie Materieel Proces.

Mijlpaal
07-07-1999

Tweede Kamer wijst het project Vervanging F-16 aan als Groot Project en nog een kamerstuk..

       
Mijlpaal
07-03-2002

In de zogenoemde B/C-brief concludeert het kabinet uit een kandidatenvergelijking dat JSF het beste toestel is voor de beste prijs. Kabinet besluit vervolgens deel te nemen aan ontwikkelfase JSF-programma.

             
Mijlpaal
07-03-2006

• Kabinet besluit deel te nemen aan productiefase JSF-programma  en nog een kamerstuk.

   
Mijlpaal
07-03-2008

Overheid beslist om deel te nemen aan de operationele test-en evaluatiefase van het JSF-programma.

Mijlpaal
07-07-2008

Uit een tweede kandidatenvergelijking komt de JSF volgens het Ministerie van Defensie opnieuw als beste toestel voor de beste prijs naar voren. 

Mijlpaal
07-03-2009

Tweede Kamer gaat akkoord met aangaan financiële verplichtingen voor eerste testtoestel. Definitieve besluit over vervanging F-16 wordt met twee jaar uitgesteld naar 2012.

 
Mijlpaal
07-03-2010

Tweede Kamer verzoekt de inmiddels demissionaire regering in 2010 onder andere af te zien van deelname aan operationele testfase JSF-programma, en investeringen in de JSF te stoppen.

Mijlpaal
07-07-2010

Regeerakkoord kabinet-Rutte-Verhagen voorziet in de aanschaf van tweede testtoestel. Besluit over vervanging F-16 wordt uitgesteld tot na kabinetsperiode.
 

     
Mijlpaal
07-12-2012

Regeerakkoord kabinet-Rutte/Asscher: minister van Defensie stelt visie op de krijgsmacht van de toekomst op met daarin plan voor vervanging F-16; besluit in 2013.

Mijlpaal
05-07-2012

Tweede Kamer verzoekt demissionaire regering deelname aan JSF-programma te stoppen.

Zie: Behoeftestelling vervanging F 16; Motie Eijsink en Van Dijk.

 
Mijlpaal
17-09-2013

Het kabinet kiest op grond van de Nota “In het belang van Nederland” voor de JSF als vervanger van de F-16. De beschikbare financiële ruimte is met de huidige inzichten toereikend voor 37 toestellen.

Mijlpaal
09-05-2014

Brief minister van Defensie aan Tweede Kamer over haar invulling van Uitgangspuntennotitie voor het Groot Project Vervanging F-16 van de vaste commissie voor Defensie. Kamerstuk 26488, nr. 346. Tweede Kamer

Mijlpaal
22-12-2014

Minister van Defensie stuurt D-brief Vervanging F-16 aan Tweede Kamer.

Mijlpaal
22-07-2014

Uitgangspuntennotitie voor het Groot Project Vervanging F-16 van de vaste commissie voor Defensie. Resultaat herijking informatiebehoefte van Tweede Kamer voor het Groot Project Vervanging F-16 in kader Regeling grote projecten. Kamerstuk 26488, nr. 353. Tweede Kamer

                           
Kabinet
Kamerstuk
Kamerstuk
13-03-2002

Behoeftestelling vervanging F-16; Lijst vragen en antwoorden inzake vervanging F-16-jachtvliegtuig (289 kB)
13-03-2002 | Kamerstuk 26488 nr. 9 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
01-08-2002

Er zijn nog meer publicaties in 2002, ga naar publicaties.

01-06-2003

Er zijn nog meer publicaties in 2003, ga naar publicaties 2003.

Kamerstuk
Kamerstuk
28-06-2004

Behoeftestelling vervanging F-16; Brief staatssecretarissen met Jaarrapportage 2003 (54 kB)
28-06-2004 | Kamerstuk 26488 nr. 19 (herdruk) | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
24-06-2004

Rapport bevindingen betreffende Jaarrapportage 2003 Vervanging F-16 (39 kB)
24-06-2004 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 19 | Tweede Kamer

 

01-08-2004

Er zijn meer publicaties in 2004, ga naar publicaties 2004

Kamerstuk
01-07-2004

Behoeftestelling vervanging F-16; Brief staatssecretarissen over JSF-programma (33 kB)
01-07-2004 | Kamerstuk 26488 nr. 21 | Tweede Kamer
 

01-03-2005

Er zijn meer publicaties in 2005, ga naar publicaties 2005.

Kamerstuk
Kamerstuk
14-10-2005

Behoeftestelling vervanging F-16; Lijst vragen en antwoorden over rapportage project Vervanging F-16 (53 kB)
14-10-2005 | Kamerstuk 26488 nr. 34 | Tweede Kamer

Kamerstuk
Kamerstuk
19-05-2006

Behoeftestelling vervanging F-16; Brief staatssecretarissen met rapportage 2005 over project Vervanging F16 (51 kB)
19-05-2006 | Kamerstuk 26488 nr. 42 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
18-05-2006

Rapport bevindingen betreffende: Jaarrapportage 2005 Vervanging F-16 (865 kB)
18-05-2006 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 42 | Tweede Kamer
 

01-08-2006

Er zijn meer publicaties in 2006, ga naar publicaties 2006.

Kamerstuk
Kamerstuk
12-04-2007

Rapport betreffende Jaarrapportage 2006 Vervanging F-16 (88 kB)
12-04-2007 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 58 | Tweede Kamer
 

01-08-2007

Er zijn meer  publicaties in 2007, ga naar publicaties 2007.

Kamerstuk
01-04-2008

Assurancerapport betreffende Jaarrapportage 2007 Vervanging F-16 (764 kB)
01-04-2008 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 67 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
14-03-2008

Behoeftestelling vervanging F-16; Lijst vragen en antwoorden inzake Jaarrapportage Vervanging F-16 (Kamerstuk 26 488, nr. 67) (108 kB)
14-05-2008 | Kamerstuk 26488 nr. 68 | Tweede Kamer
 

01-08-2008

Er zijn meer publicaties in 2008, ga naar publicaties 2008.

Kamerstuk
01-01-2009

Er zijn publicaties in 2009, ga naar publicaties 2009.

Kamerstuk
17-09-2009

Behoeftestelling vervanging F-16; Brief staatssecretaris over projectbudget voor vervanging F-16 (20 kB)
17-09-2009 | Kamerstuk 26488 nr. 196 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
16-04-2010

Jaarrapportage 2009 project Vervanging F-16 (372 kB)
16-04-2010 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 232 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
16-04-2010

Assurancerapport bij Jaarrapportage 2009 project Vervanging F-16 (1499 kB)
16-04-2010 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 232 | Tweede Kamer
 

 

Kamerstuk
Kamerstuk
07-12-2010

Behoeftestelling vervanging F-16; Brief regering; Geactualiseerde kostenraming project Vervanging F-16 (49 kB)
07-12-2010 | Kamerstuk 26488 nr. 249 | Tweede Kamer

 

01-08-2010

Er zijn meer publicaties in 2010, ga naar publicaties 2010.

Kamerstuk
Kamerstuk
09-06-2011

Behoeftestelling vervanging F-16; Lijst vragen en antwoorden over rapportage project Vervanging F-16 over 2010 (97 kB)
09-06-2011 | Kamerstuk 26488 nr. 271 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
29-03-2011

Jaarrapportage 2010 Vervanging F-16  (342 kB)
29-03-2011 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 258 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
18-01-2011

Kostenactualisatie project Vervanging F-16 (38 kB)
18-01-2011 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 253 | Tweede Kamer
 

01-08-2011

Er zijn meer publicaties in 2011, ga naar publicaties 2011.

Kamerstuk
12-06-2012

Assurancerapport inzake project Bijlage Vervanging F-16 over 2011 (2764 kB)
12-06-2012 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 294 | Tweede Kamer

 

Kamerstuk
12-06-2012

Rapportage project Vervanging F-16 over 2011 (1160 kB)
12-06-2012 | Bijlage bij Kamerstuk 26488 nr. 294 | Tweede Kamer

 

01-01-2012

Er zijn meer publicaties in 2012, ga naar publicaties 2012.

Kamerstuk
Fase E
31-12-2013

Er zijn meer publicaties in 2013

Kamerstuk
16-10-2013

Het kabinet verwacht begin 2015 een DMP D-brief aan de Tweede Kamer te sturen; daarin zal de verdere uitwerking van de aanschaf van de JSF worden gegeven.

Zie: behoeftestelling F-16.

Kamerstuk
17-09-2013

Het kabinet presenteert de Nota “In het belang van Nederland” met daarin de visie op de krijgsmacht van de toekomst.

Fase E
31-12-2014

Er zijn meer publicaties in 2014.

Kamerstuk
22-12-2014

Minister van defensie stuurt D-brief Vervanging F-16 aan Tweede Kamer.

Kamerstuk
17-09-2014

Jaarrapportage Vervanging F-16 2013 en accountantsrapport. Kamerstuk 26488, nr. 358. Tweede Kamer

Kamerstuk
10-09-2014

Brief Minister van Defensie over aanpassing MoU over operationele testfase vanwege toetreding Australië en kostentoename. 26488, nr. 357. Tweede Kamer

Fase E
23-07-2015

Er zijn meer publicaties in 2015.

Tweede Kamer
Kamerstuk
05-12-2002

Motie over uitstel van afstoting van F-16’s
Motie is aangenomen.
 

Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
29-05-2008

Motie over de opzet van de end-life update van de F-16
Motie is aangenomen.
 

Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
06-11-2013

Motie geen nucleaire taak voor de JSF. Motie is aangenomen.

Kamerstuk
16-10-2013

 Het kabinet verwacht begin 2015 een DMP D-brief aan de Tweede Kamer te sturen; daarin zal de verdere uitwerking van de aanschaf van de JSF worden gegeven.

Kamerstuk
22-07-2014

Uitgangspuntennotitie voor het Groot Project Vervanging F-16 van de vaste commissie voor Defensie. Resultaat herijking informatiebehoefte van Tweede Kamer voor het Groot Project Vervanging F-16 in kader Regeling grote projecten. Kamerstuk 26488, nr. 353. Tweede Kamer

Algemene Rekenkamer
Kamerstuk
01-04-1998

Rapport Lessons learned F-16 en antwoorden op daaropvolgende Kamervragen
Rapport/Kamervragen | 15-10-1998 |  pdf, 50 kB | Webdossier Vervanging F-16
Paper van verschillende Europese rekenkamers over de te leren lessen over de aanschaf van de F-16 en de mid-life update van de F-16. Daarnaast bevat het ook antwoorden op Kamervragen aan de Algemene Rekenkamer.

 

 

 

Kamerstuk
28-02-2002

Rapport Een vlucht door de tijd
Rapport  | 28-02-2002 |  pdf, 157 kB | Webdossier Vervanging F-16
Rapport ter ere van het afscheid van collegelid Havermans. Ter gelegenheid van dit afscheid is deze publicatie uitgebracht over het resultaat van bijna 25 jaar onderzoek naar de financiële afwikkeling van het F-16-project.

Kamerstuk
30-10-2006

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving JSF - stand van zaken september 2006
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2006.

Kamerstuk
11-10-2006

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2006
Rapport | 11-10-2006 |   pdf, 73 kB | Webdossier Vervanging F-16
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op de berekening van de kostprijs van de JSF, het besluitvormingsproces, orders voor Nederlandse bedrijven en het aantal benodigde JSF-toestellen.
 

Kamerstuk
04-12-2007

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2007
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op onzekerheden over de kostprijs van de JSF, orders voor Nederlandse bedrijven en de voorbereiding op de komst van de JSF.
 

Kamerstuk
03-07-2007

Aankondigingsbrief Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – stand van zaken 2007
In de brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de aandachtspunten in haar onderzoek Monitoring verwerving JSF 2007 en de internationale samenwerking tussen rekenkamers.
 

 

Kamerstuk
20-05-2008

Aankondigingsbrief Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – stand van zaken 2008
In de brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de aandachtspunten in haar onderzoek Monitoring verwerving JSF 2009 en de internationale samenwerking tussen rekenkamers.
 

Kamerstuk
01-02-2008

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2007
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2007.

 

Kamerstuk
04-03-2009

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken oktober 2008
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken oktober 2008.

Kamerstuk
03-02-2009

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken oktober 2008
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op de financiële onderbouwing, de kosten van het uitstappen uit het JSF-programma, orders voor Nederlandse bedrijven en risico’s bij de voorbereiding op de komst van de JSF.
 

Kamerstuk
15-04-2010

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken augustus 2009
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken augustus 2009.

Kamerstuk
04-02-2010

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – stand van zaken augustus 2009
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op de politieke besluitvorming, de financiële onderbouwing, de orders voor Nederlandse bedrijven en de voorbereiding op de komst van de JSF.
 

Kamerstuk
21-06-2011

Brief aan Tweede Kamer beantwoording vraag over reactie SAR-rapport 2010
De Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd om een reactie op het Amerikaanse SAR-rapport met kosteninformatie over de JSF.

Kamerstuk
24-05-2011

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over rapport Monitoring vervanging F-16 - stand van zaken december 2010
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring vervanging F-16 - stand van zaken december 2010. Dit zijn de antwoorden van de Algemene Rekenkamer.
 

Kamerstuk
24-03-2011

Rapport Monitoring vervanging F-16 – stand van zaken december 2010
Dit rapport gaat in op de kostenontwikkeling van de JSF, de politieke besluitvorming, de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, de orders voor Nederlandse bedrijven en de overgang van de F-16 naar de JSF.
 

Kamerstuk
27-06-2011

Aankondigingsbrief Monitoring vervanging F-16 – stand van zaken 2011
Kamerbrief | 27-06-2011 |    pdf, 350 kB | Webdossier Vervanging F-16
In deze brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de ontwikkelingen sinds haar rapport Monitoring verwerving JSF – stand van zaken augustus 2009, haar aandachtspunten in het onderzoek Monitoring vervanging F-16 2011 en de internationale samenwerking tussen rekenkamers.
 

Kamerstuk
12-06-2012

Brief aan Tweede Kamer met kanttekeningen bij Jaarrapportage project Vervanging F-16 over 2011
In deze brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de jaarrapportage van 2011 over het project Vervanging F-16.
 

Kamerstuk
03-04-2012

Rapport Monitoring vervanging F-16 - stand van zaken december 2011
Dit rapport gaat in op de inzetbaarheid van de F-16, de ontwikkelingen rond de Joint Strike Fighter en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Kamerstuk
24-10-2012

Rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter
De minister van Defensie heeft de Algemene Rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar de drie beleidsopties rond de Joint Strike Fighter.
 

Kamerstuk
22-05-2013

Op verzoek van de ministers van Financiën en Defensie heeft de Algemene Rekenkamer de informatievoorziening voor de Tweede Kamer over de vervanging van het militaire vliegtuig F-16 vanaf 1996 gereconstrueerd. Hierover heeft de Algemene Rekenkamer op 22 mei 2013 een brief (pdf, 246 kB) gestuurd aan de Tweede Kamer. Zie ook de reactie (pdf, 623 kB) van de minister van Defensie en minister van Financiën.

Kamerstuk
14-10-2014

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer in op de ontwikkelingen rond de vervanging van het militaire jachtvliegtuig F-16.

Kamerstuk
10-02-2015

In een brief aan de Tweede Kamer plaatst de Algemene Rekenkamer kanttekeningen bij de informatie die de minister van Defensie aan de Kamer heeft verstrekt via de zogeheten D-brief Vervanging F-16.

Kamerstuk
19-01-2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. In deze brief gaan we in op het risico van de gestegen euro-dollarkoers voor het project.

Begroting en jaarverslagen
Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
Kamerstuk
21-05-2003

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2002 
Kamerstuk 28880 nr. 22 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
21-05-2003

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2002
Kamerstuk 28880 nr. 28 | Tweede Kamer
 

 

Kamerstuk
11-05-2004

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2003
Kamerstuk 29540 nr. 28 | Tweede Kamer
 

 

Kamerstuk
07-05-2004

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2003
Kamerstuk 29540 nr. 22 | Tweede Kamer
 

 

Kamerstuk
Kamerstuk
03-05-2005

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2004
Kamerstuk 30100-X nr. 1 | Tweede Kamer
 

 

Kamerstuk
27-04-2005

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2004
Kamerstuk 30100-XIII nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
09-05-2006

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2005
Kamerstuk 30550-X nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
28-04-2006

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2005
Kamerstuk 30550-XIII nr. 1 | Tweede Kamer

 

Kamerstuk
03-05-2007

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2006
Kamerstuk 31031-XIII nr. 1 | Tweede Kamer

 

Kamerstuk
01-05-2007

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2006
Kamerstuk 31031-X nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
21-05-2008

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2007
Kamerstuk 31444-X nr. 1 | Tweede Kamer

 

Kamerstuk
21-05-2008

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2007
Kamerstuk 31444-XIII nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
15-05-2009

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2008
Kamerstuk 31924-XIII nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
15-05-2009

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2008
Kamerstuk 31924-X nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
12-05-2010

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2009
Kamerstuk 32360 XIII nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
12-05-2010

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2009
Kamerstuk 32360 X nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
12-05-2011

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2010
Kamerstuk 32710-X nr. 1 | Tweede Kamer
 

 

Kamerstuk
15-05-2012

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2011 
Kamerstuk 33240-X nr. 1 | Tweede Kamer
 

Kamerstuk
15-05-2013

Jaarverslag van het ministerie van Defensie (X) over het jaar 2012. Kamerstuk 33605-X nr. 1. Tweede Kamer

Kamerstuk
15-05-2013

Jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken (XIII) over het jaar 2012.  Kamerstuk 33605-XIII nr. 1. Tweede Kamer

Kamerstuk
17-09-2013

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2014. Kamerstuk 33400-XIII, nr. 2. Tweede Kamer

Kamerstuk
17-09-2013

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2014. Kamerstuk 33400-X, nr. 2. Tweede Kamer

Kamerstuk
21-05-2014

Jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) over het jaar 2013. Kamerstuk 33930-XIII nr. 1. Tweede Kamer

Kamerstuk
21-05-2014

Jaarverslag van het ministerie van Defensie (X) over het jaar 2013.  Kamerstuk 33930-X nr. 1. Tweede Kamer

Kamerstuk
20-05-2015

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie over het jaar 2014 | Kamerstuk 34200-X, nr. 1. Tweede Kamer

Kamerstuk
20-05-2015

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken over het jaar 2014 | Kamerstuk 34200-XIII, nr. 1. Tweede Kamer

Kamerstuk
Kamerstuk
18-05-2016

Jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) over het jaar 2015 | Kamerstuk 34475-X, nr.1. Tweede Kamer

Kamerstuk
18-05-2016

Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken over het jaar 2015 | Kamerstuk 34475-XIII, nr. 1. Tweede Kamer

Legenda

Fase AFase A

Behoeftestellingsfase van het Defensie Materieel Proces (DMP).

Fase B/CFase B/C

(Voor-)studiefase van het Defensie Materieel Proces (DMP)

Fase DFase D

Verwervingsvoorbereidingsfase van het Defensie Materieel Proces (DMP)

Fase EFase E

Evaluatiefase van het Defensie Materieel Proces (DMP)

MijlpaalMijlpaal

Mijlpaal

KamerstukKamerstuk

Link naar Kamerstuk(ken).