< back in time
> forward in time
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Parlementair proces 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
> Kabinetten
DMP-fase A
22 augustus 1994 - 3 augustus 1998

Kabinet Kok I (22-08-1994 - 03-08-1998)

     
DMP-fase A
3 augustus 1998 - 22 juli 2002

Kabinet Kok II 03-08-1998 – 22-07-2002

               
DMP-fase A
DMP-fase A
           
DMP-fase A
7 juli 2006 – 22 februari 2007

Kabinet Balkenende III 07-07-2006 – 22-02-2007

 
DMP-fase A
22 juli 2007 – 14 oktober 2010

Kabinet Balkenende IV 22-07-2007 – 14-10-2010

         
DMP-fase A
14 oktober 2010 – 5 november 2012

Kabinet Rutte I 14-10-2010 – 05-11-2012

     
DMP-fase A
5 november 2012 - ….

Kabinet Rutte II 05-11-2012 - ….

                                   
> Kamerstukken
Publicatie / Kamerstuk
02-05-1996

Staatssecretaris van Defensie tekent een intentieverklaring voor deelname aan conceptontwerpfase JSF-programma

Publicatie / Kamerstuk
02-05-1997

• Kabinet besluit deel te nemen aan conceptontwerpfase JSF-programma.

Publicatie / Kamerstuk
07-08-1997

Kabinetsbesluit om 150 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor Nederlandse luchtvaartindustrie om deelname aan JSF-programma voor te bereiden.

Publicatie / Kamerstuk
09-04-1999

Kabinet informeert Tweede Kamer dat het nadenkt over vervanging van de F-16. Dit is de start van het Defensie Materieel Proces.

Publicatie / Kamerstuk
07-07-1999

Tweede Kamer wijst het project Vervanging F-16 aan als Groot Project en nog een kamerstuk..

Publicatie / Kamerstuk
11-02-2002

In de zogenoemde B/C-brief concludeert het kabinet uit een kandidatenvergelijking dat JSF het beste toestel is voor de beste prijs. Kabinet besluit vervolgens deel te nemen aan ontwikkelfase JSF-programma.

Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
29-09-2006

Kabinet besluit deel te nemen aan productiefase JSF-programma  en nog een kamerstuk.

Publicatie / Kamerstuk
29-02-2008

Overheid beslist om deel te nemen aan de operationele test-en evaluatiefase van het JSF-programma.

Publicatie / Kamerstuk
18-02-2008

Uit een tweede kandidatenvergelijking komt de JSF volgens het Ministerie van Defensie opnieuw als beste toestel voor de beste prijs naar voren. 

Publicatie / Kamerstuk
23-04-2009

Tweede Kamer gaat akkoord met aangaan financiële verplichtingen voor eerste testtoestel. Definitieve besluit over vervanging F-16 wordt met twee jaar uitgesteld naar 2012.

Publicatie / Kamerstuk
28-05-2010

Tweede Kamer verzoekt de inmiddels demissionaire regering in 2010 onder andere af te zien van deelname aan operationele testfase JSF-programma, en investeringen in de JSF te stoppen.

Publicatie / Kamerstuk
30-09-2010

Regeerakkoord kabinet-Rutte-Verhagen voorziet in de aanschaf van tweede testtoestel. Besluit over vervanging F-16 wordt uitgesteld tot na kabinetsperiode.
 

Publicatie / Kamerstuk
20-12-2012

Kabinet besluit deel te nemen aan de conceptontwerpfase van het JSF-programma.

Publicatie / Kamerstuk
07-12-2012

Regeerakkoord kabinet-Rutte/Asscher: minister van Defensie stelt visie op de krijgsmacht van de toekomst op met daarin plan voor vervanging F-16; besluit in 2013.

Publicatie / Kamerstuk
05-07-2012

Tweede Kamer verzoekt demissionaire regering deelname aan JSF-programma te stoppen.

Zie: Behoeftestelling vervanging F 16; Motie Eijsink en Van Dijk.

Publicatie / Kamerstuk
17-09-2013

Het kabinet kiest op grond van de Nota “In het belang van Nederland” voor de JSF als vervanger van de F-16. De beschikbare financiële ruimte is met de huidige inzichten toereikend voor 37 toestellen.

Publicatie / Kamerstuk
09-05-2014

Brief minister van Defensie aan Tweede Kamer over haar invulling van Uitgangspuntennotitie voor het Groot Project Vervanging F-16 van de vaste commissie voor Defensie. Kamerstuk 26488, nr. 346. Tweede Kamer

Publicatie / Kamerstuk
22-12-2014

Minister van Defensie stuurt D-brief Vervanging F-16 aan Tweede Kamer.

Publicatie / Kamerstuk
22-07-2014

Uitgangspuntennotitie voor het Groot Project Vervanging F-16 van de vaste commissie voor Defensie. Resultaat herijking informatiebehoefte van Tweede Kamer voor het Groot Project Vervanging F-16 in kader Regeling grote projecten. Kamerstuk 26488, nr. 353. Tweede Kamer

Publicatie / Kamerstuk
12-02-2016

Brief minister van Defensie waarin zij aankondigt de volgende 8 toestellen in 2020 af te nemen

Publicatie / Kamerstuk
06-12-2016

Minister van Defensie stuurt brief aan Tweede Kamer over deelname aan Block Buy

> Voortgangsrapportages Defensie
Publicatie / Kamerstuk
21-07-2003

Rapportage aan de Tweede Kamer over het project Vervanging F-16 over het jaar 2002

Publicatie / Kamerstuk
28-06-2004

Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2003

Publicatie / Kamerstuk
22-07-2005

Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2004

Publicatie / Kamerstuk
19-05-2006

Rapportage over het project Vervanging F-16 over het jaar 2005

Publicatie / Kamerstuk
13-04-2007

Rapportage over het project Vervanging F-16 over het jaar 2006

Publicatie / Kamerstuk
02-04-2008

Rapportage over het project Vervanging F-16 over het jaar 2007

Publicatie / Kamerstuk
06-04-2009

Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2008

Publicatie / Kamerstuk
16-04-2010

Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2009

Publicatie / Kamerstuk
17-03-2011

Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2010

Publicatie / Kamerstuk
12-06-2012

Rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2011

Publicatie / Kamerstuk
18-10-2013

Jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2012

Publicatie / Kamerstuk
18-09-2014

Jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2013

Publicatie / Kamerstuk
1-6-2014 t/m 30-11-2014

Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 over de periode 1-6-2014 t/m 30-11-2014

Publicatie / Kamerstuk
1-6-2015 t/m 30-11-2015

Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 over de periode 1-6-2015 t/m 30-11-2015

Publicatie / Kamerstuk
01-12-2015 t/m 31-05-2016

Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 over de periode 1-12-2015 t/m 31-5- 2016

Publicatie / Kamerstuk
01-06-2016 t/m 30-11-2016

Voortgangsrapportage project Verwerving F-35 over de periode 1-6-2016 t/m 30-11-2016

> Moties Tweede Kamer
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
05-12-2002

Motie over uitstel van afstoting van F-16’s
Motie is aangenomen.
 

Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
29-05-2008

Motie over de opzet van de end-life update van de F-16
Motie is aangenomen.
 

Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
06-11-2013

Motie geen nucleaire taak voor de JSF. Motie is aangenomen.

Publicatie / Kamerstuk
16-10-2013

 Het kabinet verwacht begin 2015 een DMP D-brief aan de Tweede Kamer te sturen; daarin zal de verdere uitwerking van de aanschaf van de JSF worden gegeven.

Publicatie / Kamerstuk
22-07-2014

Uitgangspuntennotitie voor het Groot Project Vervanging F-16 van de vaste commissie voor Defensie. Resultaat herijking informatiebehoefte van Tweede Kamer voor het Groot Project Vervanging F-16 in kader Regeling grote projecten. Kamerstuk 26488, nr. 353. Tweede Kamer

> Publicaties Algemene Rekenkamer
Publicatie / Kamerstuk
01-04-1998

Rapport Lessons learned F-16 en antwoorden op daaropvolgende Kamervragen
Rapport/Kamervragen | 15-10-1998 |  pdf, 50 kB | Webdossier Vervanging F-16
Paper van verschillende Europese rekenkamers over de te leren lessen over de aanschaf van de F-16 en de mid-life update van de F-16. Daarnaast bevat het ook antwoorden op Kamervragen aan de Algemene Rekenkamer.

 

 

 

Publicatie / Kamerstuk
28-02-2002

Rapport Een vlucht door de tijd
Rapport  | 28-02-2002 |  pdf, 157 kB | Webdossier Vervanging F-16
Rapport ter ere van het afscheid van collegelid Havermans. Ter gelegenheid van dit afscheid is deze publicatie uitgebracht over het resultaat van bijna 25 jaar onderzoek naar de financiële afwikkeling van het F-16-project.

Publicatie / Kamerstuk
30-10-2006

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving JSF - stand van zaken september 2006
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2006.

Publicatie / Kamerstuk
11-10-2006

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2006
Rapport | 11-10-2006 |   pdf, 73 kB | Webdossier Vervanging F-16
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op de berekening van de kostprijs van de JSF, het besluitvormingsproces, orders voor Nederlandse bedrijven en het aantal benodigde JSF-toestellen.
 

Publicatie / Kamerstuk
04-12-2007

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2007
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op onzekerheden over de kostprijs van de JSF, orders voor Nederlandse bedrijven en de voorbereiding op de komst van de JSF.
 

Publicatie / Kamerstuk
03-07-2007

Aankondigingsbrief Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – stand van zaken 2007
In de brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de aandachtspunten in haar onderzoek Monitoring verwerving JSF 2007 en de internationale samenwerking tussen rekenkamers.
 

 

Publicatie / Kamerstuk
20-05-2008

Aankondigingsbrief Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – stand van zaken 2008
In de brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de aandachtspunten in haar onderzoek Monitoring verwerving JSF 2009 en de internationale samenwerking tussen rekenkamers.
 

Publicatie / Kamerstuk
01-02-2008

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2007
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken september 2007.

 

Publicatie / Kamerstuk
04-03-2009

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken oktober 2008
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken oktober 2008.

Publicatie / Kamerstuk
03-02-2009

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken oktober 2008
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op de financiële onderbouwing, de kosten van het uitstappen uit het JSF-programma, orders voor Nederlandse bedrijven en risico’s bij de voorbereiding op de komst van de JSF.
 

Publicatie / Kamerstuk
15-04-2010

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken augustus 2009
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter - stand van zaken augustus 2009.

Publicatie / Kamerstuk
04-02-2010

Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter – stand van zaken augustus 2009
In dit rapport gaat de Algemene Rekenkamer in op de politieke besluitvorming, de financiële onderbouwing, de orders voor Nederlandse bedrijven en de voorbereiding op de komst van de JSF.
 

Publicatie / Kamerstuk
21-06-2011

Brief aan Tweede Kamer beantwoording vraag over reactie SAR-rapport 2010
De Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd om een reactie op het Amerikaanse SAR-rapport met kosteninformatie over de JSF.

Publicatie / Kamerstuk
24-05-2011

Antwoorden Algemene Rekenkamer op Kamervragen over rapport Monitoring vervanging F-16 - stand van zaken december 2010
De Tweede Kamer heeft Kamervragen gesteld over het rapport Monitoring vervanging F-16 - stand van zaken december 2010. Dit zijn de antwoorden van de Algemene Rekenkamer.
 

Publicatie / Kamerstuk
24-03-2011

Rapport Monitoring vervanging F-16 – stand van zaken december 2010
Dit rapport gaat in op de kostenontwikkeling van de JSF, de politieke besluitvorming, de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, de orders voor Nederlandse bedrijven en de overgang van de F-16 naar de JSF.
 

Publicatie / Kamerstuk
27-06-2011

Aankondigingsbrief Monitoring vervanging F-16 – stand van zaken 2011
Kamerbrief | 27-06-2011 |    pdf, 350 kB | Webdossier Vervanging F-16
In deze brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de ontwikkelingen sinds haar rapport Monitoring verwerving JSF – stand van zaken augustus 2009, haar aandachtspunten in het onderzoek Monitoring vervanging F-16 2011 en de internationale samenwerking tussen rekenkamers.
 

Publicatie / Kamerstuk
12-06-2012

Brief aan Tweede Kamer met kanttekeningen bij Jaarrapportage project Vervanging F-16 over 2011
In deze brief gaat de Algemene Rekenkamer in op de jaarrapportage van 2011 over het project Vervanging F-16.
 

Publicatie / Kamerstuk
03-04-2012

Rapport Monitoring vervanging F-16 - stand van zaken december 2011
Dit rapport gaat in op de inzetbaarheid van de F-16, de ontwikkelingen rond de Joint Strike Fighter en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

Publicatie / Kamerstuk
24-10-2012

Rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter
De minister van Defensie heeft de Algemene Rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar de drie beleidsopties rond de Joint Strike Fighter.
 

Publicatie / Kamerstuk
22-05-2013

Op verzoek van de ministers van Financiën en Defensie heeft de Algemene Rekenkamer de informatievoorziening voor de Tweede Kamer over de vervanging van het militaire vliegtuig F-16 vanaf 1996 gereconstrueerd. Hierover heeft de Algemene Rekenkamer op 22 mei 2013 een brief (pdf, 246 kB) gestuurd aan de Tweede Kamer. Zie ook de reactie (pdf, 623 kB) van de minister van Defensie en minister van Financiën.

Publicatie / Kamerstuk
Publicatie / Kamerstuk
14-10-2014

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer in op de ontwikkelingen rond de vervanging van het militaire jachtvliegtuig F-16.

Publicatie / Kamerstuk
10-02-2015

In een brief aan de Tweede Kamer plaatst de Algemene Rekenkamer kanttekeningen bij de informatie die de minister van Defensie aan de Kamer heeft verstrekt via de zogeheten D-brief Vervanging F-16.

Publicatie / Kamerstuk
19-01-2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. In deze brief gaan we in op het risico van de gestegen euro-dollarkoers voor het project.

Legenda

DMP-fase B/CDMP-fase B/C

(Voor-)studiefase van het Defensie Materieel Proces (DMP)

DMP-fase DDMP-fase D

Verwervingsvoorbereidingsfase van het Defensie Materieel Proces (DMP)

DMP-fase EDMP-fase E

Evaluatiefase van het Defensie Materieel Proces (DMP)

Publicatie / KamerstukPublicatie / Kamerstuk

Link naar Publicatie / Kamerstuk(ken)