De Algemene Rekenkamer doet sinds 2005 onderzoek naar het project Vervanging F-16 / Verwerving F-35. Zij informeert de Tweede Kamer periodiek over haar bevindingen. In de eerste jaren van het onderzoek heeft de Algemene Rekenkamer vooral aandacht besteed aan de mogelijke vervanging van de F-16 door de JSF. Sinds 2010 kijkt ze ook naar de gevolgen voor de F-16.

In 2012 onderzocht de Algemene Rekenkamer op verzoek van de minister van Defensie de uitstapkosten uit het JSF-project en in 2013 valideerde de Algemene Rekenkamer op verzoek van de minister van Financiën de nota ‘In het belang van Nederland’. Deze nota ligt ten grondslag aan het kabinetsbesluit om de F-16 te  vervangen door 37 JSF’s. De Algemene Rekenkamer blijft voorlopig het programma monitoren.

Webdossier en brieven aan de Tweede Kamer

Tot en met 2012 heeft de Algemene Rekenkamer jaarlijks een rapport over het project Vervanging F-16 gepubliceerd. In 2013 heeft de Algemene Rekenkamer dit webdossier opgesteld om uitleg te geven over veel zaken rond het project Vervanging F-16 / Verwerving F-35.  Het webdossier wordt periodiek geactualiseerd. Van elke update wordt de Tweede Kamer in kennis gesteld met een brief.

Indien er aanleiding toe is,  attendeert de Algemene Rekenkamer in de brief de Tweede Kamer op onderzoeksbevindingen over de inhoud van de voortgangsrapportage of over andere onderzochte aspecten van het project die in het webdossier zijn verwerkt.

In de tijdbalk zijn de brieven en rapporten van de Algemene Rekenkamer aangegeven.