Op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) presenteert de regering haar plannen voor het komende begrotingsjaar. Ruim anderhalf jaar later doen de ministeries in hun jaarverslagen verslag over hun uitgevoerde activiteiten. Dat gebeurt op Verantwoordingsdag, de derde woensdag van mei.

In de begrotingen en de jaarverslagen legt de regering uit wat de plannen zijn voor de vervanging van de F-16 en hoeveel geld hieraan wordt uitgegeven. De minister van Defensie publiceert sinds 2007 op Prinsjesdag bovendien bij de begroting van Defensie het jaarlijkse Materieel Projecten Overzicht (MPO). Hierin staat een overzicht van alle lopende materieelprojecten. Het project Vervanging F-16 is onderdeel van het MPO.