De politieke besluitvorming over dit onderwerp is in de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen. De Algemene Rekenkamer zet de belangrijkste beslissingen en documenten op een rij in een tijdbalk.

In 1996 heeft het toenmalige kabinet een intentieverklaring getekend om deel te nemen aan de eerste fase van het internationale JSF-ontwikkelprogramma. In 1999 heeft de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer laten weten na te denken over de vervanging van de F-16. Sindsdien gelden er twee belangrijke sets spelregels voor het kopen van de nieuwe jachtvliegtuigen:

  • Defensie Materieel Proces (DMP)
  • Regeling grote projecten

Sinds 2007 publiceert het Ministerie van Defensie elk jaar het Materieelprojectenoverzicht. Dit is een overzicht van alle lopende materieelprojecten van het Ministerie van Defensie, waaronder de vervanging van de F-16.

Mijlpalen JSF-besluiten

Sinds 1996 zijn er verschillende besluiten genomen over de vervanging van de F-16. Dit zijn bijvoorbeeld kabinetsbesluiten over deelname aan het internationale Joint Strike Fighter (JSF)-programma. Deze besluiten noemen we mijlpalen. Deze mijlpalen vallen niet altijd samen met de spelregels van het Defensie Materieel Proces en de Regeling Grote Projecten.

Spelers Vervanging F-16

Er zijn verschillende spelers betrokken bij het project Vervanging F-16/Verwerving F-35:

De Algemene Rekenkamer maakt geen deel uit van het besluitvormingsproces. Wij informeren de Tweede Kamer over de bevindingen uit ons onderzoek naar de vervanging van de F-16.

Fasen Defensie Materieel Proces (DMP)

Projecten in het DMP doorlopen de volgende fasen:

  • behoeftestelling (fase A)
  • voorstudie (fase B)
  • studie (fase C)
  • verwervingsvoorbereiding (fase D)
  • evaluatiefase (fase E; alleen voor projecten vanaf 250 miljoen euro)

De Algemene Rekenkamer maakt geen deel uit van het besluitvormingsproces. Wij informeren de Tweede Kamer over de bevindingen uit ons onderzoek naar de vervanging van de F-16.