De Tweede Kamer heeft een belangrijke rol in de besluitvorming over de vervanging van de F-16. De afgelopen jaren heeft zij enkele malen ingegrepen in de voornemens van het kabinet. Een overzicht.

Voordat de minister van Defensie een besluit neemt, wordt de instemming van de Tweede Kamer gezocht. Deze besluiten gaan enerzijds over de manier waarop het kabinet de Tweede Kamer moet informeren over de vervanging van de F-16. Anderzijds zijn dit besluiten over de te nemen stappen in het project Vervanging F-16/Verwerving F-35.

Besluiten informatievoorziening

De Tweede Kamer heeft het project Vervanging F-16/Verwering F-35 aangewezen als Groot Project. Dit betekent dat het kabinet de Tweede Kamer jaarlijks met een rapport moet informeren over de voortgang van het project. De Tweede Kamer heeft verschillende keren nieuwe eisen gesteld aan de inhoud van de rapportages. De laatste keer dat de Tweede Kamer dat deed was in 2014. Toen heeft de Tweede Kamer bijvoorbeeld aangegeven dat zij de rapportages halfjaarlijks wil hebben. Met de minister zijn de data 17 maart en Prinsjesdag afgesproken. De rapportage in maart bevat ook een accountantsrapport. 

Besluiten project Vervanging F-16/Verwerving F-35

Het kabinet informeert de Tweede Kamer over belangrijke stappen die het wil zetten in het project Vervanging F-16/Verwerving F-35. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de DMP-brieven, de voortgangsrapportages en met Kamerbrieven. Belangrijke stappen zijn bijvoorbeeld het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor het internationale JSF-programma of het aanschaffen van (test )toestellen. Hoewel het kabinet geen formeel besluit van de Tweede Kamer nodig heeft, zoekt een minister in de praktijk steeds steun voor zijn beleid. Het geld voor het beleid komt immers uit de begroting en daarover heeft de Tweede Kamer beslissingsbevoegdheid. De Kamer moet deze begroting namelijk bij wet vaststellen. 

Moties

De Tweede Kamer heeft verschillende keren moties aangenomen over de kabinetsplannen over de vervanging van de F-16. De aangenomen moties van de Tweede Kamer hebben wij geordend in de tijd (zie overzicht in de tijdbalk door de gewenste Besluitvorming te selecteren).