Inkomsten JSF

Nederland geeft niet alleen geld uit voor deelname aan het JSF-programma, maar krijgt ook geld binnen.

Ten eerste krijgt Nederland van de Verenigde Staten een bedrag voor elk JSF-toestel dat wordt geëxporteerd naar een land dat niet aan de ontwikkeling van de JSF heeft meebetaald. Ten tweede ontvangt de Staat geld van de Nederlandse luchtvaartindustrie.

Royalty’s exporttoestellen

Nederland draagt bij aan de ontwikkeling van de JSF en wil dat samen met andere deelnemende landen graag terugverdienen. Daarom betalen niet-partnerlanden die de JSF kopen, een toeslag voor de ontwikkelkosten. De deelnemende landen verdelen de opbrengst van deze toeslag onderling, naar rato van hun bijdrage aan de ontwikkeling van de JSF. We noemen dit ‘royalty’s’. Ook Nederland krijgt royalty’s. De hoogte van de te ontvangen royalty’s wordt iedere twee jaar opnieuw vastgesteld tussen de F-35 partnerlanden, waarbij de tot dat moment gedane investeringen in het programma als uitgangspunt worden genomen. De hoogte van royalty’s voor Nederland bedraagt sinds september 2013 275.000 dollar per toestel. De royalty’s worden overgemaakt in het jaar van levering van de toestellen.

Op deze website is aangegeven welke landen de JSF kopen. Daar is ook te vinden welke niet-partnerlanden de JSF kopen en dus royalty’s betalen.

In 2012 raamde het Ministerie van Defensie de totale verwachte inkomsten uit royalty’s tegen de toenmalige plandollar­koers ($ 1 = € 0,7750) op  418 miljoen dollar:  241 miljoen dollar uit de SDD en 177 miljoen dollar uit het PSFD-MoU. 

Afdrachten door industrie

De royalty’s zullen naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende zijn om de bijdrage van Nederland aan de ontwikkelkosten van de JSF terug te verdienen. De Staat kwam daarom in 2002 met de industrie, die van de Nederlandse deelname profiteert, overeen dat deze meebetaalt. Sindsdien betaalt de industrie afdrachten aan de StaatDe hoogte van de afdrachten is een percentage van de omzet die de industrie haalt uit opdrachten voor de JSF.