Medefinancieringsovereenkomst met bedrijfsleven

In 2002 sloot de Staat de Medefinancieringsovereenkomst (MFO) met het bedrijfsleven, dat zo een deel van de investering van de Staat meedraagt.

Bij het afspreken van de MFO op 7 juni 2002 tekenden in totaal 44 bedrijven. Sindsdien zijn hier bedrijven bijgekomen, omdat zij graag aan de JSF willen werken. Ook zijn er enkele bedrijven afgevallen, bijvoorbeeld door faillissement of fusie met andere bedrijven. In totaal zijn er 84 bedrijven aangesloten bij de MFO (stand 15-3-2016). In de voortgangsrapportages vervanging F-16 / verwerving F-35 is een kaart opgenomen waarin alle bedrijven zijn weergegeven die orders ontvangen uit het JSF-programma.

Promotie door Bijzonder Vertegenwoordiger

Bedrijven die getekend hebben voor de MFO betalen aan de Staat afdrachten over hun omzet uit JSF-opdrachten. Daar staan voordelen tegenover: de Staat promoot de inschakeling van die bedrijven in het JSF-programma. Sinds december 2013 is hiervoor namens de Nederlandse regering een Bijzonder Vertegenwoordiger aangesteld.

Freeriders

Er zijn echter ook bedrijven die opdrachten voor het JSF-programma uitvoeren, maar die de MFO niet getekend hebben: zogenaamde freeriders. Zij betalen geen afdracht aan de Staat. Zij worden in beginsel ook niet door de Staat gepromoot.