JSF en F-16 investeringen

Het Ministerie van Defensie voert investeringsprojecten voor de aanschaf van wapens  die zowel voor de F-16 als voor de JSF geschikt zijn. Dat is onder meer:

  • de aanschaf van verbeterde precisiegeleide bommen;
  • het plan voor de aanschaf van infraroodgeleide raketten.

Kosten nieuwe wapens

Het Ministerie van Defensie schaft de bommen aan in twee partijen (deelfasen). Volgens de raming van het ministerie kost de eerste partij precisiegeleide bommen 59,1 miljoen euro en de tweede partij 75,3 miljoen euro. De raketten kosten 31,9 miljoen euro.

Aan vervanging F-16 gerelateerde projecten jaarlijks in Materieelprojectenoverzicht

Tot en met 2012 bevatten de Jaarrapportages Vervanging F-16 een overzicht van de kosten van deze  projecten. Sinds de herijking van de informatiebehoefte van de Tweede Kamer in 2014 worden deze investeringen niet langer opgenomen in de voortgangsrapportages. Informatie over de infraroodgeleide raketten wordt nog wel opgenomen in het Materieelprojectenoverzicht (MPO) dat het Ministerie van Defensie jaarlijks bij de ontwerpbegroting presenteert. Informatie over de aanschaf van precisiegeleide bommen wordt vanaf 2015, na afronding van de eerste deelfase van het project, niet meer opgenomen in het MPO, totdat het project in 2020 de volgende deelfase in gaat.