We hebben de belangrijkste Kamerstukken over het project Vervanging F-16 in de tijdbalk geplaatst. Hieronder vindt u tevens links naar alle relevante Kamerstukken.

Tweede Kamerstukken

In de tijdbalk staan de voortgangsrapportages en de belangrijkste Tweede Kamerstukken over de vervanging van de F-16. Daarnaast zijn er nog veel meer stukken naar de Tweede (en Eerste)  Kamer gestuurd over dit onderwerp. Deze documenten vallen onder verschillende dossiernummers. Hieronder vindt u de links naar alle documenten over de vervanging van de F-16, per dossiernummer. Onderaan de pagina zijn enkele kamerstukken opgenomen van 1996 t/m 1999 die nog onder oude dossiernummers zijn gepubliceerd.

26488: Behoeftestelling vervanging F-16

De meeste Tweede Kamerstukken over de vervanging van de F-16 vallen onder dossiernummer 26488: ‘Behoeftestelling vervanging F-16’. Vanwege het grote aantal documenten dat onder dit dossiernummer vallen hebben wij deze gerubriceerd onder twee tijdsperioden:

33763: Toekomst van de krijgsmacht

De vervanging van de F-16 komt ook regelmatig aan de orde in kamerstukken over de toekomst van de krijgsmacht.

27830: Materieelprojectenoverzicht

In de materieelprojectenoverzichten die de minister jaarlijks op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurt, vindt u informatie over onder andere het project Vervanging F-16 / Verwerving F-35, naast andere materieelprojecten van Defensie. Er wordt toegelicht hoe het project past in het defensiebeleid en wat de samenhang is met andere materieelprojecten. Ook laat het belangrijke wijzigingen in het project zien ten opzichte van het voorgaande jaar.

31033: Monitoring verwerving Joint Strike Fighter

Tot slot vindt u in de rapporten en brieven van de Algemene Rekenkamer de resultaten van onze onderzoeken vanaf 2005, evenals de vragen en antwoorden naar aanleiding van onze publicaties.

Kamerstukken van 1999 en eerder

Antwoorden op Kamervragen over opvolger F-16
22-03-1999 | Aanhangsel 1002 | Tweede Kamer
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-19981999-1002.html

Antwoorden op Kamervragen over opvolger F-16
22-03-1999 | Aanhangsel 1002 | Tweede Kamer
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-19981999-1003.html

1998

F-16 gevechtsvliegtuigen; Verslag schriftelijk overleg
15-10-1998 | Kamerstuk 26253 nr. 1 | Tweede Kamer
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26253-1.html

1997

Geen publicaties

1996

Rijksbegroting 1997 Ministerie van Defensie; Brief staatssecretaris over vervanging F-16
20-12-1996 | Kamerstuk 25000 X nr. 44 | Tweede Kamer
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25000-X-44.html