Afstoten F-16's

In 2011 verminderde de minister van Defensie de vloot F-16’s met negentien stuks, van 87 naar 68. Een deel van de toestellen wordt verkocht en een ander deel wordt op andere manieren gebruikt voor de Luchtmacht, bijvoorbeeld als reserve of om schaarse onderdelen  uit te halen. De minister besloot in 2013 met de nota ‘In het belang van Nederland’ om de luchtmacht voortaan budget te geven voor het gebruik van 61 van de overgebleven 68 toestellen.

2011: Afstoting 19 F-16’s

Het Ministerie van Defensie besloot in 2011 om 19 toestellen af te stoten. Van de negentien F-16-toestellen verkoopt het ministerie er vijftien. Van de overige vier hergebruikt het ministerie belangrijke onderdelen als vleugels en motoren en onderdelen die moeilijk of zelfs helemaal niet meer op de markt te verkrijgen zijn Ook worden de toestellen gebruikt voor het opleiden van technisch personeel. Overigens heeft het ministerie de negentien toestellen niet direct aan de grond gezet. Ze vliegen door tot het ministerie de mogelijkheid heeft ze te verkopen. Het ministerie heeft een selectie gemaakt van toestellen die het wil verkopen; dit zijn relatief oude toestellen die grotendeels in de eerste helft van de jaren tachtig zijn geleverd. Meer informatie hierover staat in ons monitoringsrapport over 2011.

2013: van 68 naar 61 F-16’s

De minister besloot in 2013 met de nota ‘In het belang van Nederland’  om voortaan aan de Luchtmacht budget beschikbaar te stellen voor het gebruik van vlieguren van 61 F-16 toestellen. De Luchtmacht blijft 68 F-16’s in bezit houden om deze vlieguren te maken. Hierdoor kan per toestel per jaar een lager aantal uren geproduceerd worden. Het idee is dat de toestellen hierdoor minder onderhoud nodig zullen hebben, waardoor hun beschikbaarheid verbetert. In ons verantwoordingsonderzoek over 2014 hebben we echter vastgesteld dat deze aanname niet klopt.

Hergebruik onderdelen uit overgebleven toestellen (‘kannibaliseren’)

Niet alle 68 F-16’s die de luchtmacht zal behouden kunnen direct de lucht in. Soms haalt de luchtmacht door tekorten onderdelen uit een of meer van de overgebleven toestellen die toch al (tijdelijk) aan de grond stonden. Daardoor ontbreken in deze toestellen steeds meer onderdelen.