Over deze site

De Koninklijke Luchtmacht gebruikt sinds eind jaren zeventig F-16 jachtvliegtuigen. Sinds 1997 is Nederland bezig met de vraag naar de vervanging van deze toestellen. Sinds 2005 volgt de Algemene Rekenkamer dit programma op de voet.

Bronnen

We hebben voor deze site gebruik gemaakt van officiële stukken, zoals de Memoranda of Understanding tussen de partnerlanden, Kamerstukken  en de officiële websites van de aangesloten landen. We hebben voorts gebruik gemaakt van onze eigen onderzoeksbevindingen. Onze gehele rapporten zijn eveneens te vinden op de website.

Kamerstukken

Kamerstukken zijn openbaar. Wij hebben deze stukken opgenomen met een link naar de officiële vindplaats (www.officiëlebekendmakingen.nl). De documenten zijn zelf dus niet opgenomen in deze site. Mocht de officiële vindplaats wijzigen, dan wordt de link op deze website zo snel mogelijk aangepast. Het kan hierdoor echter voorkomen dat de link even niet werkt.

In www.officiëlebekendmakingen.nl worden alle ingediende moties weergegeven. Om na te gaan of een motie is aangenomen dient men de Handelingen van de Tweede (of de Eerste) Kamer te raadplegen. De links daar naartoe hebben we niet opgenomen. Om de lezer van dienst te zijn hebben wij alle aangenomen moties op de tijdbalk weergegeven. Belangrijke aangenomen moties zijn tevens ‘Mijlpalen’.
Brieven van de Vaste Commissie voor Defensie aan de minister van Defensie zijn niet opgenomen: deze zijn niet openbaar. Vooralsnog zijn de Handelingen van de Tweede Kamer (en de Eerste Kamer) niet opgenomen.

Pers

We hebben geen berichten uit de pers meegenomen. We hebben evenmin gebruik gemaakt van internetbronnen die niet afkomstig waren van officiële instanties zoals de regering van de deelnemende landen.

Cijfers

De cijfers die wij presenteren over uitgaven en inkomsten zijn gebaseerd op officiële stukken en ge-audit in ons onderzoek. Waar wij informatie hebben opgenomen die wij niet hebben kunnen controleren, is dit expliciet aangegeven.

Periodiek geactualiseerd

De informatie op deze website wordt periodiek geactualiseerd naar aanleiding van relevante ontwikkelingen. Van de periodieke actualisaties geven wij steeds de Tweede Kamer bericht door middel van een brief.

De meest recente actualisatie is van: juni 2017

Aansprakelijkheid

De Algemene Rekenkamer neemt bij het beheer van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Vragen of opmerkingen?

Wij staan open voor vragen, opmerkingen, suggesties of andere reacties over onze site. Maak hiervoor gebruik van de contactpagina.