Begrippenlijst

In deze website worden veel afkortingen en vaktermen gebruikt. De afkortingen worden hier uitgelegd, door gebruik te maken van het alfabet kunt u de termen en afkortingen opzoeken.

A B C  D  E  F  G H  I  J  K L  M  N  O  P  Q R  S  T  U  V  W X Y Z  


CAPE
Cost Assessment and Program Evaluation - onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

CLSK
Commando Luchtstrijdkrachten

CTOL
Conventional Take Off and Landing - De JSF is beschikbaar in drie varianten: de conventional take off and landing (CTOL)-variant, de short take off and vertical landing (STOVL)-variant en een Carrier-variant (CV). Nederland is van plan om de CTOL-variant van de JSF aan te schaffen.

DEP
Defensie-exploitatieplan

DIP
Defensie-investeringsplan

DMO
Defensie-materieelorganisatie - organisatieonderdeel van het Ministerie van Defensie.

DMP
Defensie Materieelproces - procedure voor de aanschaf van defensiematerieel.

EL&I
(Ministerie van) Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EZ
(Ministerie van) Economische Zaken

F-35
Officiële naam van de Joint Strike Fighter: F-35 Lighting II.

FOC
Full Operational Capability - volledige operationele capaciteit.

FRP
Full Rate Production - productie op volle toeren.

GAO
Government Accountability Office - de rekenkamer van de Verenigde Staten.

HDFC
Hoofddirectie Financiën en Control van het Ministerie van Defensie. Deze hoofddirectie vervult binnen het Ministerie van Defensie de rol van concerncontroller. Bij andere ministeries heet dit vaak Directie Financieel Economische zaken (FEZ).

HGIS
Homogene Groep Internationale Samenwerking. Onderdeel van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

IOC
Initial Operational Capability - aanvangsoperationele capaciteit.

IOT&E
Initial Operational Testing and Evaluation (operationele testfase)

IOT&E MoU
Initial Operational Test & Evaluation Memorandum of Understanding - overeenkomst tot deelname aan de initiële, operationele test- en evaluatiefase; dit is een afzonderlijk onderdeel van de SDD-fase.

JPO
JSF Program Office - is een onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Defensie dat de dagelijkse gang van zaken regelt rondom het JSF-programma. Afhankelijk van het afgesproken samenwerkingsniveau participeren hierin afgevaardigden van de partnerlanden. Nederland is vertegenwoordigd.

JSF
Joint Strike Fighter (officiële naam: F-35 Lightning II)

LLI
Long lead item - onderdelen van het JSF-toestel die een langere productietijd vergen of die nodig zijn voor de productievoorbereiding.

LRIP
Low Rate Initial Production - productie in beperkte hoeveelheden, zo lang als de ontwikkelingsfase (SDD) nog gaande is

MFO
Medefinancieringsovereenkomst - een overeenkomst tussen de Staat en de Nederlandse industrie om bij te dragen aan de investeringskosten van de Staat.

MoU
Memorandum of Understanding - een internationale overeenkomst.

MPO
Materieelprojectenoverzicht - overzicht van de investeringsprojecten van het Ministerie van Defensie boven € 25 miljoen, dat jaarlijks samen met de begroting op Prinsjesdag wordt aangeboden.

NIDV
Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

NIFARP
Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform

NLR
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Ontwikkelingskostenvoordeel
Landen die niet meedoen aan de ontwikkelfase, betalen boven op de kale stuksprijs een toeslag voor de gemaakte ontwikkelingskosten per vliegtuig. Omdat Nederland partner is in het JSF-programma, hoeft Nederland die toeslag niet te betalen. Dit is het ontwikkelingskostenvoordeel.

Organisatiekostenvoordeel
Als landen militair materieel kopen bij de Verenigde Staten, worden organisatiekosten in rekening gebracht. Omdat Nederland partner is in het JSF-ontwikkelprogramma, hoeft Nederland die kosten niet te betalen. Dit is het organisatiekostenvoordeel.

P&S MoU
Production & Sustainment Memorandum of Understanding - dit MoU is niet afgesloten vanuit het JSF Program Office (JPO), maar door enkele deelnemende landen, waaronder Nederland; het is een uitwerking van het PSFD MoU op Europees niveau, de zogenoemde European Footprint.

PSFD
Production, Sustainment and Follow-on Development - fase van het internationale JSF-programma waarin productie, instandhouding en doorontwikkeling plaatsvinden.

PSFD MoU
Production, Sustainment and Follow-on Development Memorandum of Understanding - de MoU tot deelname aan de PSFD.

Royaltyvoordeel
Landen die niet meedoen aan de ontwikkelfase, betalen boven op de kale stuksprijs een toeslag voor de gemaakte ontwikkelingskosten per vliegtuig. Deze toeslag wordt als royalty’s proportioneel uitgekeerd aan de landen die het toestel hebben ontwikkeld. Nederland ontvangt royalty’s als partner in de ontwikkeling. De omvang hiervan is afhankelijk van het aantal toestellen dat wordt geëxporteerd naar landen die niet meededen aan de ontwikkelfase.

SDD
System Development and Demonstration - ontwikkelfase van het internationale JSF-programma.

SDD MoU
De MoU tot deelname aan de SDD

Squadron
Eenheid van een aantal F-16’s met bijbehorend personeel. Nederland hanteert momenteel vijftien toestellen als squadron-omvang.

TNO
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

URF
Unit Recurring Flyaway Price - de gemiddelde kale stuksprijs van alle te produceren toestellen van één variant van de JSF, uitgedrukt in US dollars en volgens prijspeil 2002. Deze omvat onder meer het airframe, de missiesystemen, de voertuigsystemen en de motor. De stukprijs per land en per toestel kan hiervan aanzienlijk afwijken.

VCD
Vaste commissie voor Defensie