Controle bevoegdheden

De Algemene Rekenkamer heeft diverse controlebevoegdheden, zowel binnen Nederland als binnen het internationale JSF-programma. Ook wisselt het onderzoeken uit met rekenkamers van partnerlanden.

De Algemene Rekenkamer heeft op grond van de Comptabiliteitswet 2001 onbeperkt toegang tot alle documenten die zich op de betrokken ministeries (of de externe onderdelen daarvan, zoals luchtmachtbases) bevinden. Dit geldt ook voor vertrouwelijke stukken. Voor geheime stukken bestaat er een speciale regeling.

Memorandum of Understanding

Ook binnen het internationale JSF-programma heeft de Algemene Rekenkamer bevoegdheden; hiervoor bestaat een speciale regeling binnen de zogenoemde Memoranda of Understanding (MoU). Deze regeling zorgt ervoor dat de Algemene Rekenkamer alle benodigde gegevens zal krijgen en kunnen onderzoeken. Het Amerikaanse Department of Defence (Pentagon) regelt de plaats en toegang tot die gegevens.

Joint Strike Fighter Conferentie

Bovendien maakt de Algemene Rekenkamer maximaal gebruik van de onderzoeken die worden gedaan door de nationale rekenkamers van andere deelnemende landen. Jaarlijks organiseren deze rekenkamers een Joint Strike Fighter Conferentie in een van de landen. Op deze conferentie wisselen de partnerlanden onderzoeksbevindingen uit.