Ramingen Defensie

Jaarlijks raamt Defensie de kosten van de JSF. De ramingen worden in het financiële hoofdstuk van de voortgangsrapportages gemeld aan de Tweede Kamer. Er zijn afzonderlijke ramingen voor de investeringen en voor de exploitatiekosten. Totdat de JSF instroomt, vliegt de luchtmacht nog met de F-16. Ook daar moeten kosten voor worden gemaakt: investeringen en exploitatiekosten. Omdat deze kosten nauw samenhangen met de verwerving van de JSF, besteden we daar ook aandacht aan. Verder zijn er investeringen die te maken hebben met zowel de JSF als de F-16. Ook daar gaan we op in.

Ramingen afhankelijk van gekozen uitgangspunten

De ramingen van de investerings- en exploitatiekosten worden beïnvloed door de gekozen uitgangspunten, zoals het prijspeil waarin het bedrag wordt uitgedrukt, de gehanteerde koers van de dollar (de'plandollarkoers'), en het geldende btw-percentage. Het spreekt vanzelf dat ook het aantal aan te schaffen toestellen bepalend is voor de hoogte van de ramingen.

We hebben van de ramingen op deze website in een tabel voor elke raming aangegeven van welke uitgangspunten is uitgegaan.

Uitgangspunten
  Aantal toestellen Prijspeil Plandollarkoers BTW-percentage
2016-2021 37 2016 Voor 2012 en verder: $ 1,- = € 0,8000
Voor 2016-2021: $ 1,- = € 0,9174
21
2015 37 2015 $ 1,- = € 0,8850 21
2014 37 2014 $ 1,- = € 0,7634 21
2013 37 2013 $ 1,- = € 0,7752 21
2012 68 2012 $ 1,- = € 0,7752 21
2012 85 2012 $ 1,- = € 0,75 21
2011 85 2011 $ 1,- = € 0,83 19
2010 85 2010 $ 1,- = € 0,83 19
2009 85 2009 $ 1,- = € 0,83 19
2008 85 2008 $ 1,- = € 0,83 19
2007 85 2005 $ 1,- = € 0,83 19
2002 85 2000 $ 1,- = € 0,83 --
1999 -- 1998 --  

In de periode 2014-2016 is een aantal belangrijke wijzigingen opgetreden in de ramingen van Defensie, met gevolgen voor dit webdossier:

  • In 2014 heeft Defensie de uitsplitsing van kosten in de ramingen gewijzigd. Wij hadden tot dan toe de kostenreeksen volgens de door Defensie gehanteerde uitsplitsing in dit webdossier opgenomen. Door de veranderde uitsplitsing sloten de reeksen in ons webdossier van na 2014 niet meer aan op die ervoor. Omdat de kostenramingen sowieso in de voortgangsrapportages van Defensie staan, nemen wij deze cijferreeksen niet meer op in dit webdossier.
    Mochten we in onze publicaties aan de Tweede Kamer opmerkingen hebben gemaakt over de in de voortgangsrapportages opgenomen ramingen, dan vermelden we dat ook hier in dit webdossier.
  • Verder geeft Defensie de exploitatiekosten sinds 2014 niet langer weer voor de hele levensduur van de JSF, maar per jaar. Het kabinet heeft deze kosten namelijk per jaar begrensd. Ook hierdoor zijn de gegevens van voor en na 2014 niet langer vergelijkbaar.
  • Ten slotte hanteert Defensie sinds 2016 niet langer een jaarlijks veranderende plandollarkoers, maar gaat men voortaan steeds 5 jaar lang van dezelfde plandollarkoers uit. Zo gaat Defensie voor de uitgaven tussen 2016-2021 uit van een plandollarkoers van $ 1,- = € 0,9174. Voor de uitgaven vanaf 2022 hanteert Defensie een lagere koers: $ 1,- = € 0,8000.